Jako Administrator Twoich danych, chcielibyśmy Cię poinformować o tym jak dbamy o Twoje dane osobowe. Informacja jaką znajdziesz poniżej wiąże się z wypełnieniem przez nas obowiązków, jakie nałożyło na wszystkich administratorów danych osobowych rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, znane Ci już być może pod skrótem „RODO”. Staraliśmy się przestawić poniżej wyczerpująco informacje o tym jak pozyskujemy i wykorzystujemy dane osobowe, jakie zbieramy za pośrednictwem strony www.bestbrain.education (dalej nazywamy przez nas także jako „Serwis Internetowy”). Jeśli po przeczytaniu tej informacji będziesz miał więcej pytań, w ostatnim punkcie zawarliśmy nasze informacje kontaktowe.

1.  Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

My, czyli BEST BRAIN EDUKACJA SP. Z O. O. nasz adres ul. Żółwia 22 lok. 73, 01-927 Warszawa, a nasze dane rejestrowe to: REGON: 381309720, NIP: 1182180786, KRS: 0000748693. W dalszej części dokumentu określamy się jako „my” albo „Best Brain”.

2. W jakim celu zbieramy Twoje dane?

Dane osobowe jakie nam udostępniłeś za pośrednictwem naszej strony są przetwarzane i wykorzystywane przez nas wyłącznie do wskazanych poniżej celów:

a) składanie zamówień za pośrednictwem Serwisu Internetowego

Nasz Serwis internetowy daje Ci również możliwość składania zamówienia na usługi, które świadczymy (np. prowadzone przez nas szkolenia). W przypadku złożenia takiego zamówienia Twoje dane przetwarzamy w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit b RODO), a także wypełnienia naszych obowiązków podatkowych związanych z rozliczeniem płatności (art. 6 ust. 1 lit c RODO).

b) korzystanie z formularza kontaktowego w Serwisie Internetowym i prowadzenia korespondencji

W ramach naszego Serwisu internetowego udostępniliśmy funkcjonalność pozwalającą na kontakt z nami poprzez dedykowany formularz kontaktowy. Jeśli zdecydujesz się na jego wypełnienie Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie Twojej zgody, udzielonej poprzez działanie (art. 6 ust. 1 lit a RODO), a jeśli poprosisz nas o przesłanie oferty, na podstawie Twojego żądania (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Może się zdarzyć, że będziemy wymieniać wiadomości, np. w formie e-maili, w takim przypadku także będziemy przetwarzali Twoje dane. Podstawa prawna takiego działania będzie zależała od kontekstu, np. może się to wiązać z wykonywaniem na Twoją rzecz umowy lub naszym prawnie uzasadnionym interesem, w celu utrzymywania kontaktu z potencjalnymi klientami.

c) subskrypcji newslettera i przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną i telefoniczną oraz optymalizacji działań marketingowych

Chcemy być w kontakcie z użytkownikami naszej strony. W tym celu dajemy Ci na naszej stronie możliwość zapisania się do newslettera. Jeśli wyrazisz swoją dobrowolną zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO), będziemy kontaktować się z Tobą w celu przedstawienia Ci informacji o prowadzonej przez nas działalności i oferowanych przez nas usługach, promocjach i nowościach. Oprócz tego będziemy optymalizowali działania marketingowe tak, aby móc jeszcze lepiej docierać do osób takich jak Ty z możliwością współpracy.

d) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi

Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie przebiegać w niezakłócony sposób i nie będzie konieczne przetwarzanie danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Gdyby jednak do tego doszło, chcemy poinformować Cię, że w takim przypadku Twoje dane będziemy przetwarzali w naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

3. Jak długo będziemy przetwarzali Twoje dane?

Długość przetwarzania Twoich danych zależy od tego w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej je przetwarzaliśmy. Poniżej znajdziesz informację o okresie przetwarzania Twoich danych:

a) zgoda – jeśli dane przetwarzaliśmy na podstawie zgody, będziemy je przetwarzali do czasu odwołania zgody. Chcemy Cię jednak poinformować, że wycofanie zgody nie ma wpływu na działania jakie podjęliśmy przed wycofaniem zgody;

b) umowa – jeśli wiąże nas umowa (np. złożone zamówienie) Twoje dane będziemy przetwarzali przez cały okres trwania umowy, a po jej zakończeniu, jeszcze przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń;

c) prawnie uzasadniony interes – jeśli jako podstawę przetwarzania danych wskazaliśmy nasz prawnie uzasadniony interes, dane będziemy przetwarzali do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Nawet w przypadku wniesienia sprzeciwu, istnieją jednak pewne sytuacje, które pozwolą nam na ich dalsze przetwarzanie, np. w przypadku dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami (w takim przypadku Twoje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń).

4. Czy Twoje dane przekazujemy innym podmiotom?

Tak, jako firma potrzebujemy w niektórych przypadkach skorzystać z usług innych, wyspecjalizowanych firm. W związku z korzystaniem z takich usług możemy przekazywać dane osobowe innym podmiotom. Korzystamy z usług podmiotów świadczących na rzecz Best Brain usługi techniczne i informatyczne (np. w zakresie hostingu poczty elektronicznej, utrzymania systemów informatycznych etc.), księgowe (w zakresie konieczności wystawiania faktur) i prawne.

Część z tych podmiotów ma siedzibę poza EOG. W takim przypadku korzystamy z podmiotów, mających siedzibę na terytoriach uznanych za zapewniające wysoki poziom ochrony (na mocy Komisji Europejskiej). Jeśli to niemożliwe, zawieramy tzw. standardowe klauzule umowne i dbamy o wprowadzenie w życie dodatkowych środków zabezpieczających, jeśli wymaga tego sytuacja.

5. Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych? 

RODO przyznaje osobom, których dane są przetwarzane liczne prawa. Poniżej wymieniliśmy te prawa, tak abyś był świadomy ich istnienia. Masz prawo do:

  • dostępu do danych,
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • wycofania udzielonej zgody, w dowolnym momencie,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • przeniesienia danych,

Jeśli chciałbyś skorzystać ze swojego uprawnienia lub zapytać nas o kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych skontaktuj się z nami w sposób, jaki opisujemy w punkcie 9.

Poza wymienionymi powyżej prawami, masz także prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Czy musisz nam podać swoje dane? 

Nie, podanie przez Ciebie danych w ramach korzystania z naszych usług nie jest obowiązkowe, podanie danych zależy wyłącznie od Ciebie. Miej jednak na uwadze, że brak podania danych może skutkować brakiem możliwości przetwarzania przez nas danych w celu wskazanym w niniejszej polityce.

7. Jak zapewniamy bezpieczeństwo Twoich danych?

Jako Best Brain dokładamy starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i prywatności Twoich danych. W tym celu używamy m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe podawane w formularzu w ramach Serwisu Internetowego są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Twoje dane osobowe przechowywane są na zabezpieczonych serwerach.

8. Co z ciasteczkami (cookies)?

Informacje o plikach cookies znajdziesz w odrębnej Polityce Cookies.

9. Kontakt 

Jeśli po przeczytaniu naszej polityki masz jakieś pytania związane z prywatnością lub przetwarzaniem Twoich danych, skontaktuj się z nami:

BEST BRAIN EDUKACJA SP. Z O. O.,

Żółwia 22 lok. 73,

01-927 Warszawa

e-mail: szkola@bestbrain.pl.