Metoda Braci Boral

Best Brain Iceberg

Podstawą naszej metody jest nasze doświadczenie. Najpierw jako uczniowie z dysleksją, dysortografią, dysgrafią i wieloma innymi trudnościami nauczyliśmy się wykorzystywać wyobraźnię w połączeniu z technikami pamięciowymi do tego aby przejść przez system edukacji obronną ręką.

Nieco później nasze doświadczenie rozwinęło się przez zostanie sportowcami pamięci, a w konsekwencji pierwszymi w historii reprezentantami Polski na Mistrzostwach Świata Pamięci. Było to w 2011 roku w Kantonie w Chinach.

Na tych fundamentach zaczęliśmy budować autorską metodykę rozwoju umysłowego tak by pomóc dzieciom osiągać najwyższe cele na krętej drodze edukacji i rozwoju osobistego.

Na tych fundamentach zaczęliśmy budować autorską metodykę rozwoju umysłowego tak by pomóc dzieciom osiągać najwyższe cele na krętej drodze edukacji i rozwoju osobistego.

Przez kilkanaście lat nieustannego weryfikowania co działa, a co nie, stworzyliśmy metodykę szytą na miarę wyzwań jakie stoją przed dziećmi
i młodzieżą w XXI wieku.

Fundamentalne w Best Brain Iceberg jest to, że przez lata tworzenia naszej metodyki odkryliśmy, że:

Płytkie podejście

Jednorazowe pokazanie dziecku jakiejś metody zapamiętywania przyniesie jedynie iluzoryczny efekt i będzie traktowane jako ciekawostka, a nie trwały sposób na lepszą naukę.

Cel mnemotechnik

Mnemotechniki nie powinny być celem samym w sobie, ale raczej powinny być wykorzystane jako narzędzie treningowe rozwijające wyższe umiejętności umysłowe, takie jak: koncentracja, szybkość kojarzenia informacji, kreatywność i umiejętność tworzenia ciągów logicznych.

Strach

Strach przed popełnieniem błędów jest u dzieci jednym z głównych hamulców w rozwoju i wyrażaniu swojej twórczości umysłowej.

Szkodliwe nawyki

Szkoła co do zasady nie uczy żadnej strategii uczenia się poza schematem pasywnych powtórek, które według najnowszych badań są najgorszą strategią uczenia się.

Motywacja zewnętrzna

Motywacja zewnętrzna w wieku szkolnym stanowi bardzo ważny element rozwoju dziecka i z czasem przekształca się w motywację wewnętrzną.

Pomijanie wysiłku

Chwalony powinien być proces zdobywania wiedzy, a nie jedynie jej efekt.

Efekt

Dziecko potrzebuje widzieć konkretny efekt swojego treningu – tu i teraz, a nie w bliżej nieokreślonej przyszłości.

Niedoceniana relacja

Edukacja jest relacją, bez której nawet najlepszy trener nie nauczy dziecka fundamentów efektywnej nauki

Brak koncentracji

Jedną z głównych przyczyn trudności w nauce u dzieci jest brak wytrenowanej koncentracji uwagi.

Dlatego...

zajęcia według naszej metody Best Brain Iceberg to:

Spotkania

Składają się z cyklu wielu spotkań, podczas których umiejętności korzystania z mnemotechnik stają się nawykiem, a nie widowiskowym trikiem pamięciowym

Mnemotechniki

Mnemotechniki przekazywane są w formie wciągających ćwiczeń i służą jako narzędzie do wytrenowania koncentracji uwagi, umiejętności tworzenia ciągów logicznych, kreatywności, pamięci i wielokierunkowego myślenia

Pochwała

Uczestnicy kursu są zawsze chwaleni za zaangażowanie, a stworzenie bezpiecznej przestrzeni do popełniania błędów podczas zajęć jest jednym z naszych priorytetów

Nagrody

Wszyscy uczestnicy kursów są nagradzani w trakcie trwania kursu, co jeszcze bardziej motywuje je do podjęcia wysiłku umysłowego

Na żywo

Wszystkie zajęcia odbywają się online, na żywo w czasie rzeczywistym z trenerem. Jak pokazują badania, taki właśnie trening przynosi trwały efekt.

Trenerzy

Trenerzy to nie tylko eksperci i sportowcy pamięci, ale przede wszystkim są to osoby rozumiejące jak ważna jest relacja z uczniem i umieją ją budować już od pierwszych zajęć

Testy

Poprzez wykonywanie okresowych testów sprawdzamy progres uczniów w takich obszarach jak uważność, pamięć wzrokowa i słuchowa czy też budowanie ciągów logicznych – przez co uczeń i rodzić widzą konkretne efekty zajęć już w trakcie trwania kursu

Ćwiczenia

Trening wykonywany jest na różnorakich ćwiczeniach trenujących nie tylko pamięć czy kreatywność ale uczniowie podczas zajęć nabywają również umiejętności koncentrowania się w warunkach rozpraszających uwagę i radzenia sobie z presją czasu

Język obcy

Podczas kursu uczeń uczy się nowego języka obcego przez co od razu wykorzystuje w praktyce nabywane umiejętności efektywnej nauki co dodaje mu zapału do dalszej pracy i buduje silniejsze poczucie własnej wartości

Best Brain Iceberg

Cały nasz kurs Best Brain Iceberg opiera się na motywie góry lodowej, gdzie sukces w postaci lepszego rozwoju umysłowego dziecka, umiejętności efektywnej nauki i radzenia sobie ze zmianą w przyszłości zbudowany jest na solidnym fundamencie.

 

 

Tym fundamentem jest rozwinięta wyobraźnia, koncentracja, umiejętność tworzenia ciągów logicznych, nawyk aktywnej powtórki, świadome wykorzystywanie technik pamięciowych i zastosowanie je na poligonie nauki nowego języka obcego.